Článek I.

Informace o provozovateli:

Provozovatel:
První Villa Cafe s.r.o. se sídlem
Zacpalova 964/1
Pod Bezručovým vrchem
Krnov 794 01
IČ: 06530524

Provozovna:
Zacpalova 1
Krnov 794 01

Prodávající dodává zboží na základě telefonické objednávky nebo z on-line internetové objednávky (na www.f4g.cz ). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. www.f4g.cz si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.f4g.cz

Článek II.
Registrace a objednávky
Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.f4g.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní je ihned umožněno naše výrobky objednávat. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Objednávky je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci kontakt na webové stránce www.f4g.cz, nejméně 60 minut před koncem provozní doby (pátek a sobota 30 minut). Na objednávky uskutečněné mimo provozní dobu nebude brán zřetel, nebudou vyřizovány a nelze je jakkoliv uplatňovat.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.
Na základě provedení telefonické objednávky na telefon není nutno žádné registrace kupujícího. Při telefonické objednávce po Vás budeme požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět. Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak.
Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Po odeslání objednávky již není možné objednávku změnit ani zrušit.

Článek III.
Přeprava, dodací a platební podmínky
Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu. Alkohol neprodáváme osobám mladším 18 let. Nealkoholické i alkoholické nápoje jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu s minimální hodnotou objednávky.

Minimální hodnota objednávky je 99,-- Kč pro modrou zónu A a 159,-- Kč pro fialovou zónu B (viz. Kontaktní informace).
Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH. Provozovatel si vyhrazuje právo na tiskové i jiné chyby v obsahu, které jsou nevymahatelné.
F4G si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.f4g.cz a měnit je dle vlastního uvážení. Jídla jsou určena k rychlé (okamžité) spotřebě. F4G vaří za použití výhradně čerstvých surovin a řádně proškoleného a zaškoleného personálu. Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí objednávky překontroloval doručenou objednávku, zda odpovídá jeho objednávce. Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech nebo chladících boxech.
Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí. Uvedený zákon umožňuje odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní. Z bezpečnostních důvodů u sebe rozvozce nemá hotovost větší než 1.000 Kč. V případě platby bankovkami větších hodnot (2.000 Kč, 5.000 Kč) nás prosím informujte (poznámka k objednávce).

Článek IV.
Rozvoz
Platba v rámci telefonické objednávky, lze uplatnit pouze v hotovosti nebo pomocí stravenek. Platba v rámci objednávky on-line lze uskutečnit v hotovosti, pomocí stravenek nebo on-line přes platební bránu ComGate Payments, a.s.
Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


Platby jsou akceptovány pouze v české měně. Při přání zákazníka odebrat jednu či více ingrediencí z objednávky, nemá objednávající nárok na žádnou slevu. F4G je rozvozová firma, ne donášková služba. Výjimkou jsou objednávající ZTP a ZTP-P (nutno ohlásit při objednávce).

Článek V.
Rozvozové zóny
V případě, že máte zájem o rozvoz i do jiných lokalit, kontaktujte nás na telefonních čísle 770 130 130.
Článek VI.
Reklamace a možnost vrácení produktů
F4G má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku 770 130 130.
Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí od kurýra. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 770 130 130 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email info@villacafe.cz odpovíme v co nejkratší době, hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z "info" emailu však může trvat až několik dní. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky, číslo objednávky (v případě objednávky on-line) a adresu, kam byla objednávka dodána.

Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník
obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku 770 130 130. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VII.
Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu 770 130 130 při objednávce, může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu na adresu info@villacafe.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 770 130 130. Na základě při registraci na stránkách info@villacafe.cz nebo při objednávce na telefonu 770 130 130 poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@villacafe.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 770 130 130. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí. Osobní údaje nejsou poskytnuté třetím stranám, s výjimkou výše uvedeného.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.f4g.cz. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

První Villa Cafe s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto se řídí platnými zákony ČR zejména občanským zákoníkem.